FascismverseHatetI närhetenI verklighetenRants

Nej, Paul Weston talar inte om för oss vad EU tycker om Sverige

Det här inlägget ligger inte helt i linje med vad vi brukar producera, men eftersom dessa dumheter fick oss att kasta bort två dygn av efterforskning är någon form av statement varit på sin plats, kan man tycka. Den typ av delning som detta klipp handlar om, är en farlig väg att gå i sitt spekulerande.

Det handlar dock inte om någon vanlig typical rage eller rant, varför jag inte har med de sedvanliga signaturerna i klippet. För mer fakta, se texten under videon.

Det florerar alltså ett videoklipp på Facebook just nu, som påstås visa både det ena och det andra. Bland annat har det påståtts att …

  • Videon innehåller ”EU’s bild av Sverige”, något som definitivt inte stämmer.
  • Sverige och Storbritannien är på väg att gå under.

Dessutom verkar det som att många delningar på sociala medier är nyuppladdningar, vilket får tittare att tro att klippet är helt nytt. Så är alltså inte fallet. I själva verket har klippet laddats upp så tidigt som 2017, på Youtube och troligtvis finns det ännu tidigare versioner. Vad handlar då detta om?

Vad vi i själva verket ser är en konferens vid namn CPAC (Conservative Political Action Conference) med Paul Weston som talare – en talare som man dessutom normalt sett hittar i ”far right”-kretsar. Behöver vi tillägga att han även har en del bekymmer med Islam?

Just den här konferensen – CPAC – hölls enligt den tidigast funna källan i mars 2016 och med tanke på att det har gått tre år sedan konferensen hölls, så skulle de länder han nämner under talet alltså ligga rätt risigt till från vår tid – 2019 – räknat.

Westons tes är att både Storbritannien och Sverige kommer drabbas av ett inbördeskrig inom den ”närmaste tiden”. För Sverige är den tiden beräknad till max 5-10 år, vilket numera innebär att vi har knappa två år kvar, innan det kriget preliminärt är tänkt att bryta ut enligt Weston. Och med tanke på högern har resonerat sedan 1970-talet om ”vita kränkta svenskar i minoritet”, så är det troligtvis mer frågan om inte även Westons tidsmaskin har gått sönder.