Uncategorized

Skånska infrastrukturmissar – Vedbyvägen, Klippan, Skåne län

Du har precis landat på en sida med ett antal fotografier, tagna i Klippans kommun – närmare bestämt längs Vedbyvägen. På ena sidan av vägen ligger en stor lekpark som massor av föräldrar med barn dagligen besöker. På andra sidan av vägen ligger ett dagis.

För att trafiksäkerheten skall öka har man här placerat ett mindre väghinder, för att bilförare skall sänka farten. En bilförare avled också i oktober 2011, då han lyckades kraschlanda i ett träd, i höjd s:t Petri kyrka på samma sträcka.

Farthindret är dock fullständigt undermåligt och många av de bilförare som dagligen passerar här ”använder” det inte ens. ”Hur då, använder?”, tänker ni. Jo, farthindret har bara placerats på en del av vägen och täcker alltså inte hela passagen. Detta ger naturligtvis effekten att bilförare inte sänker farten, utan i stället undviker man hindret som om det inte existerade – genom att köra ut i mitten av vägbanan (vilket är vad bilderna här också illustrerar).

Den återstående frågan blir därför hur tusan kommunen tänkte när man valde den här lösningen som trafiksäkerhetsåtgärd.

Vedbyvagen_Klippan_Farthinder_01_resize Vedbyvagen_Klippan_Farthinder_02_resize Vedbyvagen_Klippan_Farthinder_03_resize Vedbyvagen_Klippan_Farthinder_04_resize Vedbyvagen_Klippan_Farthinder_05_resize